Libelli Wertenses,
Cahiers over de geschiedenis van het Land van Weert.

BEZETTING EN BEVRIJDING : Weert 1939 – 1945.
De kroniek van Pierre Linssen.
Circa 275 blz., full color, gekartonneerd, ruim 150 foto’s en oorlogsaffiches, aangevuld met 160 krantenknipsels voor achtergrondinformatie. Tevens een register op plaats- en persoonsnamen. Geheel geannoteerd door Emile Haanen.

De kroniek van Pierre Linssen (1890-1961) over de Tweede Wereldoorlog in Weert wordt postuum uitgegeven. De auteur, van beroep gemeente-ontvanger, is vooral bekend vanwege zijn nauwe betrokkenheid bij de oprichting van het gemeentelijk museum, thans ‘De Tiendschuur’, waarvan hij de eerste conservator werd. Voorts behoorde hij tot de oprichters van de Weerter historische vereniging ‘De Aldenborgh’, waarvan hij de eerste penningmeester werd. Hij schreef circa 200 artikelen in diverse kranten over de geschiedenis van Weert.

Niet eerder verscheen een werk van dergelijke omvang over oorlog en bevrijding van Weert.
De kroniek is uiteraard geschreven vanuit de visie en achtergrond van de auteur. Zijn persoonlijke ervaringen maken daar deel vanuit en hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Het document wordt volledig en ongecensureerd gepubliceerd
.

Aan bod komt een breed scala van onderwerpen, zoals:
De eerste dagen van de bezetting, de evacuatie van de minderbroeders, de tocht van een Weerter luchtwachter naar Frankrijk en terug, de aangerichte oorlogsschade,de inkwartiering van Duitse militairen, de val van de kerktoren, veelvuldige beschrijving van aangeplakte NSB- en nazi-affiches, de Winterhulpactie en zijn opbrengsten, het NAD-kamp in Tungelroy, het optreden van de Weerter NSB-ers, de bisschoppelijke brieven, de installatie van de NSB-burgemeester, de ‘Gleichschaltung’, sabotage-acties, de arrestatie van Merie van Pietje Kamp, de beschadiging aan het H. Hartbeeld, de klokkenroof, het oppakken van gijzelaars, de artsenstaking, de april-meistakingen, het optreden van de Weerter politiecommissarissen, de geallieerde vliegtuigen en bommen, de SD-overval op het pensionaat Saint-Louis, de vlucht van de bezetter, verslag van de bevrijding, de aanzetten tot de zuivering van NSB- en pro-Duitse personen, het kaalscheren van de moffenmeiden, integrale weergave van de na-oorlogse pamfletten van de Weerter ‘Roode Brigade’, de Duitse capitulatie, de terugkerende krijgsgevangenen, de bevrijdingsoptocht.

Het boek wordt ingeleid door David Barnouw, onderzoeker en voorlichter van het NIOD (het voormalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie) te Amsterdam.

De kroniek krijgt meer waarde en diepgang, niet alleen door de honderden illustraties, maar met name door het toelichtende en verhelderende notenapparaat. Kortom, zeer lezenswaardig.

Index op personen- en plaatsnamen

Niet meer leverbaar.T. Klaversma, WEERT TUSSEN 1062 en 1602 :
een kroniek uit burgemeestersrekeningen
(2008, ca. 360 blz., full color, ruim 80 relevante illustraties, registers en diverse bijlagen)
Libelli Wertenses deel 1

Informatie, inhoudsopgave en index op persoons- en plaatsnamen

Niet meer leverbaar

Terug naar SHOWeert